Các hoạt động nổi bật

Đánh giá, nghiệm thu đề tài “Xây dựng bộ tiêu bản cố định của một số bệnh hại phổ biến trên lúa, rau màu và cây ăn trái tại Bạc Liêu”

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ năm 2015-2016, ngày 16/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng bộ tiêu bản cố định của một số bệnh hại phổ biến trên lúa, rau màu và cây ăn trái tại Bạc Liêudo ThS. Mai Như Phương và ThS. Phạm Thị Thắm – Khoa Nông nghiệp cùng sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm TS. Phan Hồng Thái – Trường Đại học Bạc Liêu làm Chủ tịch hội đồng, Phản biện 1 – ThS. Đặng Nguyệt Quế - Khoa Nông nghiệp, Phản biện 2 – ThS. Nguyễn Thị Kim Xuân – Khoa Sư phạm, Ủy viên – ThS. Lê Thị Ngọc Ngà – Khoa Nông nghiệp, Thư ký khoa học – ThS. Phạm Hồng Đấu – Phòng Quản lý khoa học

   

Sau khi thu thập ngoài đồng ruộng và phân lập tác nhân gây bệnh tại Phòng Thí nghiệm vi sinh Trường Đại học Bạc Liêu, nhóm nghiên cứu thực hiện giám định một số mẫu bệnh hại quan trọng trên lúa, hoa màu, cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi phân lập nấm bệnh, vi khuẩn gây bệnh, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bộ tiêu bản cố định gồm 50 hộp mẫu khô, 30 hộp mẫu ướt, bộ ảnh 100 mẫu bệnh phổ biến trên lúa, rau màu và cây ăn trái tại Bạc Liêu. Nghiên cứu này đã giúp cho sinh viên có thêm kiến thức thực hành môn chuyên ngành, kinh nghiệm thực tế ngoài đồng ruộng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật của Trường Đại học Bạc Liêu.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị khoa học, giá trị thực tiễn sản phẩm của đề tài. Đề tài xếp loại Khá.                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                          Tin và ảnh: Nguyễn Anh Thúy

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn