Các hoạt động nổi bật

Đánh giá, nghiệm thu đề tài “Xây dựng và phát triển du lịch Homestay tại Giồng Nhãn - thành phố Bạc Liêu”

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ năm 2015-2016, ngày 29/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng và phát triển du lịch Homestay tại Giồng Nhãn - thành phố Bạc Liêudo ThS. Phan Thảo Ly – Phòng Đào tạo thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm TS. Trần Mạnh Hùng – Trường Đại học Bạc Liêu làm Chủ tịch hội đồng, Phản biện 1 – Ông Vũ Đức Thọ – Sở Văn hóa Thể thao – Du Lịch Bạc Liêu, Phản biện 2 – Bà Lê Thị Kim Loan – Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch Bạc Liêu, Ủy viên – ThS. Phạm Xuân Lâm – Khoa Sư phạm, Thư ký khoa học – ThS. Trương Thu Trang – Khoa Sư phạm

 

Mô hình Homestay (lưu trú tại nhà dân) đã phát triển và đạt doanh thu vượt bậc tại nhiều quốc gia và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Để mô hình du lịch Homestay (DLH)  tại Giồng Nhãn – thành phố Bạc Liêu đi vào chiều sâu, trở thành địa bàn trọng điểm thu hút khách, tác giả đã tiến hành nghiên cứu 3 nội dung chính: (1) Tìm hiểu các nhân tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển DLH; (2) Đánh giá khả năng phát triển DLH tại Giồng Nhãn trong bối cảnh du lịch của tỉnh nhà hiện nay; (3) Đề xuất mô hình xây dựng và giải pháp phát triển DLH tại Giồng Nhãn

Nghiên cứu chỉ ra được 5 nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển DLH bao gồm nhu cầu của du khách, tài nguyên tự nhiên và nhân văn, sự năng động và trình độ của gia chủ, chính sách và cơ chế, nguồn vốn đầu tư. Đối với khả năng phát triển mô hình DLH, tác giả đánh giá dựa trên các ý kiến được khảo sát qua bảng hỏi, phỏng vấn chuyên gia và điều tra Khu vực học. Kết quả cho thấy đáp án chọn Giồng Nhãn là điểm đến vì lý do ẩm thực (100%), tham quan (81%), nghỉ dưỡng và nghiên cứu (4%, 9%). Mặt khác, bảng điều tra cũng thể hiện sự ủng hộ cao của người dân và cơ quan doanh nghiệp địa phương đối với mô hình DLH tiềm năng, có ý nghĩa như một sinh kế bền vững. Để xây dựng mô hình du lịch này trước hết cần (1) thiết lập cơ cấu thành phần thực hiện, phân công công việc cho chính quyền và người dân; (2) quãng bá tuyên truyền rộng rãi qua các phương tiện truyền thông; (3)tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn cho các hộ dân, vv…Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp phát triển chủ yếu chú trọng vào sản phẩm, thị trường, lao động và đào tạo, vốn đầu tư, quản lý nhà nước.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của đề tài. Đề tài được xếp loại Khá.                                                                                                                                                                           

Tin và ảnh: Nguyễn Anh Thúy

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn