VĂN BẢN VÀ HƯỚNG DẪN CỦA ĐẢNG UỶ CẤP TRÊN 

- Công văn số 255 của Tỉnh Uỷ

- Công văn số 21 của Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

- Công văn số 22 của Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020 

- Đề cương văn kiện

- Văn bản tham khảo liên quan

VĂN BẢN VÀ HƯỚNG DẪN KHÁC                                                                                   

- 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa"

- Văn bản và hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30 - QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH TW

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 4

- Kế hoạch số 28

- Hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ ba

- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tiêu chuẩn và quy trình kết nạp Đảng trong Sinh viên

- Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

- Lời phát biểu của Cấp ủy

- Lời tuyên thệ

- Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức (đang cập nhật)

- Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng 2 cấp

- Hướng dẫn đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2012

- Nội dung và biểu điểm Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng từ năm 2013

- Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Chỉ thị 07 của Ban thường vụ tỉnh ủy khó XIV

- Hướng dẫn số 06 của BTCTU về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn