Năm học 2015-2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14;năm học diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuổi trẻ: 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 66 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nhiều sự kiện đánh dấu sự hội nhập sâu rộng, toàn diện của Việt Nam.

      Căn cứNghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX; Căn cứ sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Đại học Bạc Liêu; căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần II;

          Thực hiện theo chương trình hoạt động năm học 2015 – 2016 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nay Hội Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu đề ra kế hoạch hoạt động năm 2015 – 2016 như sau...

         Tải file đính kèm

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn