Chuyên mục phụ

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.

Campus 1

Address: Bac Lieu University, 178 Vo Thi Sau Street, Ward 8, Bac Lieu City, Bạc Liêu Province. 

Phone: +84 7813 957 091

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.