Ra mắt Hội đồng trường Trường Đại học Bạc Liêu

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại Cơ sở 1, TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, chủ trì buổi công bố Quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu Thư ký hội đồng.

 

Theo đó, Hội đồng trường Trường Đại học Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018-2022 gồm có 15 thành viên, TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy được phân công giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng. Trong buổi làm việc, Hội đồng cũng đã tiến hành bầu chức danh Thư ký hội đồng, với số phiếu tán thành rất cao (12/12 thành viên có mặt), Hội đồng đã tín nhiệm bầu TS. Dương Việt Hằng – Giảng viên khoa Công nghệ – Thông tin giữ chức vụ Thư ký hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2022.

       Tin và Ảnh: Hữu Nghĩa