Trường Đai học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 17 tháng 11 năm 2018, Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị quán triệt các NQ của Bộ Chính trị.

Đến dự và báo cáo có sự tham dự của TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày các nội dung Nghị quyết số 29 “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết 30 “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”.

Các đại biểu đã được nghe TS. Võ Hoàng Khiêm truyền đạt, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm mà Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đề cập, trong đó tập trung làm rõ các nội dung về: Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; những quan điểm chỉ đạo; các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Hội nghị giúpcho đại biểu nắm vững, hiểu rõ những mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết về an ninh mạng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Từ đó tuyên truyền đến quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Tin và Ảnh: N.H