Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Thiết kế Website Trường Đại học Bạc Liêu phiên bản 2.0”

Thực hiện kế hoạch KHCN năm học 2018 – 2019, chiều ngày 14/12/2018, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Thiết kế website Trường Đại học Bạc Liêu phiên bản 2.0” do TS. Trần Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường làm chủ nhiệm đề tài cùng với các giảng viên, cán bộ và sinh viên của Trường là thành viên tham gia thực hiện đề tài.

 

Tham gia Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm có:

TS. Ngô Đức Lưu – Chủ tịch Hội đồng – Trưởng Khoa CNTT;

TS. Dương Việt Hằng – Phản biện 1 – Giảng viên Khoa CNTT;

ThS. Huỳnh Huy Tuấn – Phản biện 2 – Giảng viên Khoa CNTT;

CN. Chung Vĩnh Tuấn – Ủy viên – chuyên viên Tổ ĐBCL Giáo dục;

ThS. Phạm Đình Trí – Thư ký – P. Trưởng phòng QLKH&HTQT;

Đề tài được thực hiện do tình hình thực tế của Trường. Website cũ của Trường hiện không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nên nhóm tác giả quyết định thực hiện đề tài thiết kế Website của Trường để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin về Trường Đại học Bạc Liêu

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài, các thành viên Hội đồng đã cơ bản thống nhất với cách thực hiện đề tài của nhóm tác giả, đồng thời đánh giá đề tài có ý nghĩa thực tiễn, đã tạo nên được một trang webiste cơ bản hoàn chỉnh để mọi người có thể tìm thông tin về Trường Đại học Bạc Liêu, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của nhà trường.

Phòng QLKH & HTQT