Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương VIII

Ngày 19 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên là UVBCH Đoàn, Hội.

Đồng chí Võ Hoàng Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì và báo cáo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các nội dung cơ bản 4 chuyên đề: Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ trong tình hình hiện nay.

Tin và Ảnh: Nghĩa Huỳnh