Trường Đại học bạc liêu trao quyết định phân công viên chức phụ trách quản lý, điều hành đơn vị

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức buổi Trao Quyết định phân công viên chức phụ trách quản lý, điều hành đơn vị.

Ông Trần Nhật Bằng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, được sự ủy quyền của Hiệu trưởng thông qua Quyết định bổ nhiệm.

Theo đó, Ông Hồ Hữu Tường – Giảng viên khoa Nông nghiệp được điều động phân phụ trách quản lý, điều hành Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục.

        Ông Hồ Hữu Tường trình độ chuyên môn tiến sĩ, trung cấp lý luân chính trị. Ông từng là giảng viên khoa Nông nghiệp từ năm 2009 đến khi được điều động .

Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số: 331/QĐ-ĐHBL ngày 2/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu với chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá, quản lí, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo của trường; đồng thời là đơn vị nghiên cứu, tư vấn các vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục.

Hữu Nghĩa