Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành QLGD K5, XDD & CQNN K4

Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành QLGD K5, XDD & CQNN K4

trao bang TN - HVCT