Triển khai quyết định về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Thực hiện Quyết định số 663/QĐ-ĐHQG ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về công tác nhân sự và Công văn số 2117-CV/BTCTU ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc gửi quyết định nhân sự cán bộ;

Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2019, tại Trường Đại học Bạc Liêu, ông Từ Diệp Công Thành, Phó Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ, kiêm Giám đốc Văn phòng Chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ và phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhận quyết định giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm.

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Quang Dương – UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu, ông Dương Thành Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐHQG-HCM.

Về phía Trường Đại học Bạc Liêu có TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu.

PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

Cùng sự tham dự của Lãnh đạo các Trường Đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Tổ Trường Đại học Bạc Liêu.

Đáp lại sự kỳ vọng của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy trường cũng như tất cả cán bộ, giảng viên hai trường, PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu sẽ nỗ lực cùng tập thể nhà trường, quyết tâm đưa Trường Đại học Bạc Liêu phát triển lên một tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: Phòng CTCT-QLSV