Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng ủy

Thực hiện Công văn số 945-CV/ĐUK, ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc đồng ý chủ trương cho Đảng ủy trường Đại học Bạc Liêu thực hiện quy trình nhân sự để bổ sung kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sáng ngày 01/8/2019 tại phòng họp giao ban, Thường trực Đảng ủy tổ chức Hội nghị các bước theo Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK, ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Đảng ủy.

Đến dự chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lưu Văn Liêm – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Về phía Trường Đại học Bạc Liêu có TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy; PGS.TS. Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và tương đương về dự và tiến hành lấy ý kiến giới thiệu đồng chí Từ Diệp Công Thành được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả qua các bước Hội nghị đã được các ủy viên Ban Chấp hành, các thành viên dự hội nghị tán thành rất cao việc đề nghị bổ sung PGS.TS. Từ Diệp Công Thành vào ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tin: Phòng CTCT-QLSV