Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019

Thực hiện Công văn số 2246-CV/BTCTU ngày 31/7/2019 và Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 05/3/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019.

Sáng ngày 08/8/2019 tại phòng họp Lầu 3 Thư viện, cơ sở 1 Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2016 – 2021 và 2021 – 2026.

Tin: Phòng CTCT-QLSV