Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

Thực hiện chiến lược phát triển và tiếp tục kiện toàn nhân sự của các đơn vị trực thuộc, Trường Đại học Bạc Liêu đã thực hiện đồng bộ trong việc đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ quản lý.

Căn cứ các quyết định, cũng như quyết định số 29-QĐ/BCSĐ về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu; Căn cứ công văn số 779/SNV-CCVC của Giám đốc Sở Nội vụ về công tác cán bộ cũng như theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trường Đại học Bạc Liêu.

Sáng ngày 12/8/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu – PGS.TS. Từ Diệp Công Thành đã trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Vũ Hoài Nam giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, thuộc Trường Đại học Bạc Liêu.

Với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, việc bổ nhiệm lại   này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng Thanh tra – Pháp chế có điều kiện tốt thực hiện nhiệm vụ của mình, góp sức cùng toàn trường trên con đường xây dựng và phát triển./.

Tin: Phòng CTCT-QLSV