Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2019 – 2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Bạc Liêu triển khai thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2019 – 2020”.

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp cho sinh viên nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục; các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật … nâng cao ý thức học tập và rèn luyện bản thân.

“Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV” đợt 1 được tổ chức ở 2 cơ sở của Trường Đại học Bạc Liêu, từ ngày 13/8/2019 đến 22/8/2019. Đây là chương trình giữa khóa học dành cho sinh viên năm thứ 2 cao đẳng và năm thứ 2, 3 đại học, nên nội dung tập trung chủ yếu vào kiến thức, thông tin mới của năm học, các vấn đề liên quan đến sinh viên, chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm, các yêu cầu về hội nhập quốc tế, định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên …

Trong “Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV năm học 2019 – 2020”, sinh viên được nghe báo cáo và trao đổi trực tiếp quan điểm cá nhân với lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, báo cáo viên của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Công an tỉnh Bạc Liêu, các doanh nghiệp thành đạt qua đó các em rút ra được nhiều bài học quý báu cho bản thân, có lợi ích cho việc học tập và cuộc sống sau khi ra trường./.

                                                                         Tin: Phòng CTCT-QLSV