Hội nghị toàn đảng bộ 6 tháng năm 2019

Chiều ngày 21/8/2019, tại Hội trường Lầu 3 Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị toàn Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019.

Tham dự hội nghị có: đồng chí Từ Diệp Công Thành – Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Võ Hoàng Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ và toàn thể đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu.

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Võ Hoàng Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày nội dung Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qua báo cáo cho thấy, Đảng ủy nhà trường trong thời gian vừa qua đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, xây dựng và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra.

Báo cáo đã chỉ rõ những ưu điểm: Đảng bộ nhà trường thực hiện tốt và đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt và mọi hoạt động của Đảng, luôn xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ trong Đảng, đặc biệt là công tác bố trí, đề bạt cán bộ đảm bảo đúng qui trình, điều kiện đảm bảo cho sự thành công trong tổ chức và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từng đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình nhằm hướng tới xây dựng hoạt động chi bộ được cải thiện, từ đó góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Bên cạnh đó, các chủ trương, nghị quyết, việc làm của Đảng đều hướng đến nguyện vọng và lợi ích chính đáng của cán bộ viên chức – người lao động và sinh viên.

Tuy nhiên, Đảng bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế vẫn còn tồn tại như: Đảng bộ chưa thực sự chủ động trong mọi mặt công tác, một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự quan tâm đến Quy chế hoạt động cũng như một số văn bản có tính chất pháp lý của trường, còn thờ ơ với công việc, lãng phí lao động, một bộ phận chưa đáp ứng kịp yêu cầu hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận trong Đảng bộ trường còn chưa chặt chẽ dẫn đến hiện tượng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu tham dự. Đa số các đại biểu đều nhất trí tán đồng cao với Báo cáo tổng kết của Đảng bộ. Trên tinh thần trách nhiệm và có tính xây dựng cao, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ; chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa uy tín, sức mạnh lãnh đạo của Đảng bộ trong các mặt hoạt động của nhà trường về công tác lãnh đạo chính quyền, công tác đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, việc làm sinh viên, …

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Từ Diệp Công Thành – Bí thư Đảng ủy đã tổng kết những nội dung chính các ý kiến trao đổi, tham luận, góp ý của các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ nhà trường cần tiến hành triển khai ngay để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường trong những tháng cuối năm và giai đoạn những năm tiếp theo, đặc biệt là tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư tưởng chính trị; công tác tổ chức cán bộ; công tác tổ chức xây dựng Đảng; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;… . Đồng chí cũng tin tưởng rằng với sự đoàn kết của tập thể cán bộ viên chức – người lao động và sinh viên, Trường Đại học Bạc Liêu sẽ có bước phát triển mạnh trong thời gian tới.

   Tin Phòng CTCT – QLSV