Tập huấn “công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020”

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Bạc Liêu về bối cánh và các yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục; tầm quan trọng của công tác ĐBCL và KĐCL đối với cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 07-08/9/2019, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức lớp tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

TS.Võ Hoàng Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn do TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM; Kiểm định viên Bộ GD&ĐT; AUN-QA Assessor phụ trách, cùng với sự tham gia của tập thể lãnh đạo, cán bộ – giảng viên – nhân viên Nhà trường.

Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Bạc Liêu tham dự lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn, các học viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng tại nhà trường; nắm được chủ trương, chính sách, bối cảnh và các yêu cầu về công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng của Việt Nam; tổng quan về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo; nguyên lý PDCA trong việc triển khai các hoạt động tại trường.

Ngoài những kiến thức, kinh nghiệm được TS. Nguyễn Quốc Chính chia sẻ, các cán bộ – giảng viên – nhân viên tham gia lớp tập huấn còn có nhiều câu hỏi, trao đổi, thảo luận xoay quanh việc xây dựng và rà soát chương trình đào tạo, cách thức triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng, vai trò của giảng viên trong công tác đảm bảo chất lượng,…

Đợt tập huấn này đã được tổ chức thành công tốt đẹp, mang lại nhiều kiến thức có giá trị cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường về công tác ĐBCL và KĐCL; bước đầu làm thay đổi nhận thức về công tác ĐBCL của Nhà trường, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường đảm bảo các yêu cầu về ĐBCL và KĐCL; tạo ra một động lực mạnh mẽ cho cán bộ – giảng viên – nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm với TS. Nguyễn Quốc Chính, GĐ Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG-HCM.

Trong thời gian tới, Trường đại học Bạc Liêu sẽ tiếp tục mời các chuyên gia tập huấn, giảng dạy cho cán bộ, giảng viên Nhà trường về công tác xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo (CTĐT); công tác tự đánh giá CTĐT và cơ sở giáo dục đào tạo nhằm góp phần đưa công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường sớm đi vào ổn định và phát triển.

Tin: Vĩnh Tuấn

Ảnh: Ngọc Mẫn