Tập huấn “Công tác tự đánh giá chương trình đào tạo”

Thực hiện Kế hoạch số 501/KH-ĐHBL ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng về tự đánh giá chương trình đào tạo. Theo đó, Trường Đại học Bạc Liêu sẽ triển khai tự đánh giá 05 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo được ban hành kèm theo thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, bao gồm:

  1. Đại học Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam – Khoa Sư phạm
  2. Cao đẳng Giáo dục Mầm non – Khoa Sư phạm
  3. Đại học Nuôi trồng thủy sản – Khoa Nông nghiệp
  4. Đại học Quản trị kinh doanh – Khoa Kinh tế
  5. Đại học Công nghệ thông tin – Khoa Công nghệ thông tin

Nhằm giúp cán bộ, giảng viên của Nhà trường hiểu rõ được các nội hàm, tiêu chí, tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức lớp tập huấn về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo vào các ngày 21-22/10/2019.

Chương trình tập huấn được diễn ra dưới sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM; Kiểm định viên Bộ GD&ĐT; AUN-QA Assessor cùng với sự tham gia của hơn 50 cán bộ – giảng viên – nhân viên nhà trường.

TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM giảng bài cho lớp

Tại buổi tập huấn, chuyên gia đã hướng dẫn các học viên trao đổi, thảo luận về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo; phân tích nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo; tổ chức thực hành sử dụng công cụ Master plan để phân tích tiêu chí.

Hình ảnh thảo luận nhóm của cán bộ, giảng viên Nhà trường

 

Cán bộ, giảng viên Trường đại học Bạc Liêu chụp hình lưu niệm với TS. Nguyễn Quốc Chính

Qua lớp tập huấn, các học viên hiểu rõ nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, biết cách sử dụng công cụ Master plan để phân tích tiêu chí trong việc triển khai tự đánh giá. Sau khi lớp tập huấn kết thúc, với các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, cán bộ, giảng viên trường đại học Bạc Liêu sẽ vận dụng để tiến hành tự đánh giá các CTĐT dưới sự chỉ đạo của các Hội đồng tự đánh giá, làm cơ sở để cải tiến chất lượng chương trình đào tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và tiến tới đăng ký đánh giá ngoài các CTĐT của Nhà trường trong thời gian tới.

Tin: Vĩnh Tuấn

Ảnh: Ngọc Mẫn