Khoa Công nghệ thông tin làm việc với Công ty TMA Solution

Chiều 10/2/2020 Khoa Công nghệ Thông tin có buổi đón tiếp và làm việc với Công ty TMA solution.

Đại diện công ty TMA có ông Trần Phúc Hồng – Phó tổng giám đốc TMA Solution, Giám đốc TMA Innovation Center; Đại diện khoa CNTT có TS Ngô Đức Lưu – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa; quý thầy cô đại diện lãnh đạo phòng TCHC, phòng Đào tạo, Phòng CTCT & QLSV, Tổ đảm bảo chất lượng và gần 20 giảng viên trong khoa.

Công ty TMA là công ty phần mềm hàng đầu châu Á, hợp tác trên 40 trường trong cả nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học, có các trung tâm chuyên nghiên cứu công nghệ 4.0; có nhiều giải pháp giúp sinh viên có thể tham gia thực tập tại TMA để tiếp cận những công nghệ tiên tiến.

Hơn 10 năm qua khoa CNTT đã phối hợp với TMA trong tiếp nhận các đoàn sinh viên tham quan thực tế tại TMA.

ông Trần Phúc Hồng – Phó TGĐ TMA Solution

Tại hội nghị các thành viên cũng nêu những vấn đề thuận lợi, khó khăn, giải pháp trong hợp tác. Theo đó Trường đại học Bạc Liêu đã ký kết hợp tác với TMA trên 3 lĩnh vực: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ và Công tác tình nguyện vì cộng đồng. Cụ thể gồm 6 nội dung chi tiết:

Một là, TMA tiếp nhận sinh viên tham gia thực tế, thực tập và khóa luận tại công ty

Hai là, TMA tham gia vào công tác rà soát, cải tiến chương trình đào tạo của khoa

Ba là, Khoa CNTT là cầu nối giúp TMA trong công tác giới thiệu tuyển dụng nhân sự

Bốn là, TMA là đơn vị phối hợp với Khoa CNTT trong việc chuyển giao khoa học công nghệ

Năm là, TMA hỗ trợ khoa trong việc tập huấn cho giảng viên, sinh viên tiếp cận công nghệ cao

Sáu là, TMA và Khoa CNTT phối hợp thực hiện công tác tình nguyện vì cộng đồng.

Phát biểu tại buổi họp Ông Trần Phúc Hồng đã ghi nhận những ý kiến trao đổi và cam kết TMA sẽ thực hiện nhiều giải pháp linh động, đặc thù riêng với BLU và cũng yêu cầu đối với sinh viên cần năng động trong quá trình trao đổi nội dung nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng làm việc qua môi trường mạng.