Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Căn cứ Kế hoạch 127-KH/ĐU ngày 04/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng ủy về việc chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Căn cứ Kế hoạch 146-KH/ĐU ngày 07/02/2020 của Ban Chấp hành Đảng ủy về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Các Chi bộ tiến hành tổ chức Đại hội từ ngày 17/02/2020 đến ngày 28/02/2020 tại phòng số 23, cơ sở 1, Trường Đại học Bạc Liêu.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ có đồng chí Từ Diệp Công Thành – Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy.

Theo đó, Chi bộ Khoa Nông Nghiệp được chọn là Đại hội điểm trong kế hoạch chỉ đạo đại hội các chi bộ của Đảng ủy trường với chủ đề “Xây dựng Chi bộ Khoa Nông nghiệp trong sạch vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022”.

Tiếp theo là Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy hoặc Bí thư chi bộ; Thông qua các chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong lãnh đạo toàn diện các mặt của chi bộ, đơn vị.

Đại hội đã lắng nghe những ý kiến chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ công tác Đảng từ các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, quần chúng trong đơn vị phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Kết quả bầu Chi ủy hoặc Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:

  1. Chi bộ Khoa Nông nghiệp (Ngày 17/02/2020)

Tiền Hải Lý                     Bí thư

Nguyễn Thị Kiều             Phó Bí thư

Mai Thị Ngọc Hương      Chi ủy viên

  1. Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin (Ngày 19/02/2020)

Ngô Đức Lưu                  Bí thư

Lê Quốc Bảo                   Phó Bí thư

Tô Khánh Toàn               Chi ủy viên

  1. Chi bộ Phòng CTCT – QLSV (Ngày 20/02/2020)

Tiêu Quỳnh Mai              Bí thư

  1. Chi bộ Phòng QLKH – HTQT (Ngày 20/02/2020)

Bùi Mạnh Quân               Bí thư

Đào Thị Thu                    Phó Bí thư

Phan Anh Hùng               Chi ủy viên

  1. Chi bộ Khoa Kinh tế (Ngày 21/02/2020)

Tô Vĩnh Sơn                    Bí thư

Trịnh Hữu Lực                Phó Bí thư

  1. Chi bộ Phòng Đào tạo (Ngày 25/02/2020)

Nguyễn Hữu Tâm            Bí thư

Lý Ngọc Bích Vân           Phó Bí thư

Lê Hồng Kha                   Chi ủy viên

  1. Chi bộ Khoa Sư phạm (Ngày 26/02/2020)

Nguyễn Thị Kim Xuân    Bí thư

Diệp Thị Hồng Phước     Phó Bí thư

Nguyễn Phước Hoàng     Chi ủy viên

Hứa Bích Thủy                Chi ủy viên

Trương Thu Trang           Chi ủy viên

  1. Chi bộ Khối Văn phòng (Ngày 27/02/2020)

Trần Nhật Bằng               Bí thư

Phạm Ánh Sương            Phó Bí thư

Đặng Thiện Huỳnh          Chi ủy viên

  1. Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị (Ngày 28/02/2020)

Trần Tấn Đạt                   Bí thư

Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công tốt đẹp. Qua Đại hội lần này, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của các chi bộ từ công tác tổ chức, xây dựng văn kiện, nhân sự,…. Kết quả lần này cũng làm tiền đề cho công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 – 2025./. 

Tin và ảnh: Quỳnh Mai