Trường Đại học Bạc Liêu triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 04/3/2020, tại Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Đến tham dự Hội nghị gồm có:

– PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

– TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng

Cùng lãnh đạo các phòng, khoa, tổ, bộ môn, trung tâm, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Hội nghị đã triển khai các quyết định về việc phân công viên chức phụ trách quản lý, điều động, bổ nhiệm đơn vị gồm:

– TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó hiệu trưởng, phụ trách Phòng Đào tạo.

– TS. Dương Việt Hằng – Thư ký Hội đồng trường, phụ trách Khoa Sư phạm.

– Ths. Huỳnh Xuân Phát – Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ.

– Ths. Nguyễn Hữu Tâm – Phó Trưởng Phòng Đào tạo.

–  NCS. Đào Thị Thu – Phụ trách Bộ môn Giáo dục thể chất.

Tại Hội nghị cũng triển khai các quyết định miễn nhiệm viên chức:

– Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo đối với ông Nguyễn Hữu Tâm.

– Miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất đối với ông Trần Thanh Dũng và ông Huỳnh Liêu Quảng.

Tin và ảnh: P. CTCT-QLSV