Đảng bộ Trường trao quyết định công nhận Chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Căn cứ Kế hoạch số 127-KH/ĐU, ngày 04/10/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022;

Căn cứ vào kết quả Đại hội bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Sáng ngày 25/3/2020, Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trao Quyết định công nhận Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Tiền Hải Lý –  Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy, phụ trách văn phòng Đảng ủy, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Đảng ủy đọc Quyết định công nhận các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

1. Chi bộ Khoa Nông nghiệp

Tiền Hải Lý                     Bí thư

Nguyễn Thị Kiều             Phó Bí thư

Mai Thị Ngọc Hương      Chi ủy viên

2. Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin

Ngô Đức Lưu                  Bí thư

Lê Quốc Bảo                   Phó Bí thư

Tô Khánh Toàn               Chi ủy viên

3. Chi bộ Phòng CTCT – QLSV

Tiêu Quỳnh Mai              Bí thư

4. Chi bộ Phòng QLKH – HTQT

Bùi Mạnh Quân               Bí thư

Đào Thị Thu                    Phó Bí thư

Phan Anh Hùng               Chi ủy viên

5. Chi bộ Khoa Kinh tế

Tô Vĩnh Sơn                    Bí thư

Trịnh Hữu Lực                Phó Bí thư

6. Chi bộ Phòng Đào tạo

Nguyễn Hữu Tâm            Bí thư

Lý Ngọc Bích Vân           Phó Bí thư

Lê Hồng Kha                   Chi ủy viên

7. Chi bộ Khoa Sư phạm

Nguyễn Thị Kim Xuân    Bí thư

Diệp Thị Hồng Phước     Phó Bí thư

Nguyễn Phước Hoàng     Chi ủy viên

Hứa Bích Thủy                Chi ủy viên

Trương Thu Trang           Chi ủy viên

8. Chi bộ Khối Văn phòng

Trần Nhật Bằng               Bí thư

Phạm Ánh Sương            Phó Bí thư

Đặng Thiện Huỳnh          Chi ủy viên

9. Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị

Trần Tấn Đạt                   Bí thư

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2022 đến với từng chi bộ. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy cũng báo cáo nhanh kết quả làm việc với Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tình hình chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 sắp diễn ra.

Hội nghị công bố và trao Quyết định công nhận Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công tốt đẹp./.Tin và ảnh

Phòng CTCT-QLSV