Trường Đại học Bạc Liêu: Những chiến lược phát triển

Dù đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH), góp phần cung cấp nguồn nhân lực phục vụ tốt cho xã hội, song với khát vọng vươn lên, nâng tầm vị thế, Trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL) tiếp tục xây dựng những định hướng chiến lược để không ngừng phát triển.

 Đoàn công tác Trường ĐHBL thăm và làm việc với lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

TẠO ẤN TƯỢNG TỪ SẢN PHẨM ĐẦU RA

Tính đến năm 2019, Trường ĐHBL đã đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng cho 43.467 sinh viên, học viên. Trong đó, đào tạo 41.195 sinh viên, học viên sau đại học (ĐH), ĐH và cao đẳng các hệ; bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các loại cho 2.272 học viên. Trong quá trình học tập tại trường, người học được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản, hiện đại theo các chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và các tỉnh khu vực Bán đảo Cà Mau.

Đối với một trường ĐH địa phương, đây là thành quả rất đáng tự hào. Tuy nhiên, không bằng lòng với kết quả đã đạt được, Trường ĐHBL tiếp tục vận động chuyển mình mạnh mẽ hơn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Và sự quyết tâm ấy của toàn trường đã được kết tinh trong định hướng chiến lược phát triển Trường ĐHBL đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể là phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành địa chỉ đào tạo được xã hội tín nhiệm cao về chất lượng đào tạo với phương châm “học tập gắn liền với thực tiễn cuộc sống”, với những thành tựu quan trọng về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Để làm được điều đó, Trường ĐHBL phấn đấu trên nhiều lĩnh vực nhưng giá trị cốt lõi là phải củng cố và phát triển niềm tin của xã hội. Muốn thế, không còn cách nào tốt hơn là đầu ra sản phẩm đào tạo của trường phải mang dấu ấn như: chất lượng đào tạo cao; sinh viên luôn trung thực, ngay thẳng trong chuyên môn nghiệp vụ; có tinh thần tận tụy, cống hiến với đam mê, nhiệt huyết trong công việc và lối sống tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng pháp luật…

Thời gian 5 – 10 năm tới so với quá trình phát triển nhà trường trong những năm qua thì không phải là dài, nhưng muốn phát triển thành một trường ĐH như kỳ vọng thì cần phải thực hiện một khối lượng công việc lớn trên tất cả các mặt hoạt động. Theo đó, Trường ĐHBL xác định sẽ tiếp tục tạo chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo; gắn đào tạo với doanh nghiệp, với NCKH. Rà soát, cập nhật và cải tiến chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học, của các nhà tuyển dụng, tiếp cận nền công nghiệp 4.0. Đồng thời từng bước hoàn thiện cơ cấu ngành đào tạo theo mô hình ĐH định hướng ứng dụng, phục vụ cộng đồng; mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho xã hội; phát triển bền vững ngành đào tạo truyền thống và tăng cường hợp tác đào tạo với các trường ĐH uy tín đã được kiểm định chất lượng (KĐCL).

Quang cảnh tập huấn triển khai đào tạo trực tuyến của giảng viên Trường ĐHBL. Ảnh: H.L

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Đến năm 2025, trên cơ sở đảm bảo sự phát triển ổn định các ngành truyền thống, Trường ĐHBL sẽ triển khai mở mới các ngành hoặc chuyên ngành đào tạo ĐH theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bạc Liêu và khu vực Bán đảo Cà Mau như: Luật, Quản lý giáo dục, Nông nghiệp công nghệ cao, Chăn nuôi – Thú y, Công nghệ phần mềm, Thương mại điện tử. Phát triển ít nhất 3 chương trình đào tạo chất lượng cao và 2 ngành đào tạo thạc sĩ. Quy mô đào tạo trên 5.000 người học, trong đó có ít nhất 200 học viên sau ĐH. Phương thức đào tạo kết hợp đào tạo tập trung và đào tạo trực tuyến E-learning. Đến năm 2025 đạt 30% các môn học có bài giảng và tài liệu học tập E-learning. Đổi mới phương pháp tổ chức đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá; phát triển hệ thống tài nguyên giáo dục mở với sự chia sẻ học liệu từ thư viện các trường thành viên ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh, từ Trường ĐH Cần Thơ và các cơ sở giáo dục ĐH trong, ngoài nước.

Cùng với đó, trường cũng rà soát, quy hoạch các ngành đào tạo theo lộ trình KĐCL, ưu tiên KĐCL quốc tế và đối sánh các chương trình thuộc nhiệm vụ chiến lược, thực hiện đối sánh chương trình đào tạo theo các chỉ số đảm bảo chất lượng cốt lõi của các trường ĐH tiên tiến. Đến năm 2025, Trường ĐHBL sẽ có hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong đạt tiêu chuẩn của KĐCL cơ sở giáo dục ĐH. Có ít nhất 50% chương trình đào tạo được tự đánh giá hoặc KĐCL theo tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có 10% thuộc nhiệm vụ chiến lược có đủ điều kiện theo tiêu chuẩn kiểm định khu vực ASEAN (AUN-QA). Đến năm 2030, trường sẽ được kiểm định hoàn toàn theo quy trình và đạt tiêu chuẩn AUN.

Ngoài ra, Trường ĐHBL cũng chú trọng nâng cao hiệu quả các hoạt động quan hệ đối ngoại, từng bước đưa công tác đối ngoại lên tầm cao mới. Củng cố, mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại trong phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên thông qua hoạt động trao đổi về đào tạo và NCKH. Tăng cường thỏa thuận hợp tác sâu rộng, toàn diện với các cơ sở giáo dục ĐH, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Phát huy vai trò của cựu giáo chức, cựu sinh viên trong công tác kết nối, hỗ trợ phát triển trường. Mở rộng hợp tác với địa phương, các doanh nghiệp trong NCKH để tạo ra sản phẩm khoa học – công nghệ, chuyển giao khoa học – công nghệ đáp ứng sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương và vùng lân cận.

Mặt khác, để thực hiện đạt được những mục tiêu chiến lược đề ra, Trường ĐHBL cũng quan tâm đến việc quy hoạch đội ngũ phù hợp với yêu cầu phát triển đến năm 2025 và 2030 về chất lượng và quy mô. Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ và áp dụng các chính sách hỗ trợ cán bộ đi đào tạo, công bố kết quả NCKH, tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế. Phát triển đội ngũ với tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau ĐH là 100%. Phấn đấu để tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 20% vào năm 2025 và trên 50% vào năm 2030. Đến năm 2025 có từ 2 giảng viên đạt chức danh phó giáo sư. Song song với việc quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, trường sẽ xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường.

Thực hiện thành công chiến lược phát triển Trường ĐHBL đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ giúp trường đạt được mục tiêu, sứ mạng trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực Bán đảo Cà Mau. Tin rằng, việc xây dựng chiến lược phát triển, xác định tầm nhìn, triển khai thực hiện các đề án trọng tâm, cùng với sự ủng hộ tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu, sự đồng hành của ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh, của các cơ sở giáo dục ĐH uy tín trong và ngoài nước, sự vào cuộc của doanh nghiệp sẽ mở ra một trang mới trong quá trình phát triển của Trường ĐHBL.

Nguồn: ĐỖ HOÀNG (Báo Bạc Liêu)