Trường Đại học Bạc Liêu: Tập huấn cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán mô phỏng cho giảng viên

Trong 2 ngày 4 – 5/6/2020, Trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL) phối hợp với Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Chiến Thuật tổ chức tập huấn cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán mô phỏng cho giảng viên Khoa Kinh tế của trường.

Tham gia tập huấn, các giảng viên được nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung về quản lý nhiều doanh nghiệp cùng một lúc; quản lý công nợ phải thu, phải trả; kế toán chi phí – giá thành; lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế; cài đặt phần mềm; việc sử dụng các bộ chứng từ; các lỗi thường gặp và cách khắc phục trong quá trình sử dụng…

Lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về thực tế cho đội ngũ giảng viên trong việc thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm mô phỏng công tác kế toán. Đồng thời tạo điều kiện cho giảng viên trao đổi những kinh nghiệm, giải pháp trong tổ chức công tác kế toán, gắn lý thuyết với thực tế thông qua bộ chứng từ gốc của các loại hình doanh nghiệp.

Nguồn: Hoàng Lam (Báo Bạc Liêu)