Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ X và Chương trình làm việc toàn khóa; ngày 09/6/2020 Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thạm dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Dẹn – UV BTV tỉnh đoàn, Trưởng Ban TTN-TH tỉnh đoàn Bạc Liêu; đồng chí Ngô Đức Lưu – UV BTV Đảng uỷ Trường Đại học Bạc Liêu; cùng các đồng chí BTV, BCH Đoàn trường, các đồng chí nguyên UVBTV, nguyên UVBCH Đoàn trường Đại học Bạc Liêu khóa III và đại diện các đơn vị trực thuộc Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu.

Tại Hội nghị, Thường trực Đoàn trường đã trình bày kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nửa đầu nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó BCH Đoàn trường đã đánh giá tổng quát 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Phân tích những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trên từng mảng công tác và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu, khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Đồng thời các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận trao đổi các chỉ tiêu trong nghị quyết và thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nửa cuối nhiệm kỳ 2017 – 2022, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ còn lại, cũng như thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu, khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Có thể nói trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường Đại học Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả tích cực: trong đó công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống được triển khai đồng bộ trên nhiều diễn đàn thanh niên, bản tin Đoàn trường và mạng xã hội, có nhiều mô hình mới cách làm hay trong công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn – Hội, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng đã thể hiện được vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trường Đại học Bạc Liêu trong tiến trình phát triển chung của nhà trường cũng như góp phần xây dựng quê hương vùng bán đảo Cà Mau.

Nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại, Đoàn trường xác định tập trung triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại Học Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bên cạnh đó, Đoàn trường tiếp tục làm tốt các chương trình tình nguyện, chương trình “Sinh viên 5 tốt”, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực và triển vọng; tạo môi trường và hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, công tác quản lý đoàn viên trong trường học. Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”.

Thay mặt Đảng ủy trường, đồng chí Ngô Đức Lưu – UV BTV Đảng uỷ Trường Đại học Bạc Liêu đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tuổi trẻ Trường Đại Học Bạc Liêu trong năm qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ còn lại mà vai trò của Đoàn Thanh niên cần quan tâm đặt biệt: trong đó Đoàn trường cần thực hiện tốt các chương trình kết nối cộng đồng – phụng sự xã hội theo định hướng của nhà trường là 01 trong 03 sứ mệnh của trường đại học, công tác đoàn gắn với phong trào học thuật sôi nỗi, hoạt động phong trào cần đi vào chiều sâu, tập trung đến nhiệm vụ giáo dục kỹ năng cho ĐVTN, phát động nhiều hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho ĐVTN, quan tâm và phát triển các Câu lạc bộ kỹ năng, sở thích mang tính đặt thù của địa phương như CLB Đờn ca tài tử, CLB Cây bút trẻ…

Đại diện Đoàn cấp trên đồng chí Nguyễn Thị Dẹn – UV BTV tỉnh đoàn, Trưởng Ban TTN-TH tỉnh đoàn Bạc Liêu cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đoàn trường Đại Học Bạc Liêu, đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ mà Đoàn trường cần thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại như: tập trung phân tích đánh giá các chỉ tiêu chưa hoàn thành, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục hạn chế. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn kế thừa, nghiên cứu việc lựa chọn sinh viên tiêu biểu để bồi dưỡng thay thế các vị trí chủ chốt của tổ chức Đoàn Thanh niên khi cần thiết…

Cũng tại Hội nghị Đoàn trường cũng đã nhận bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thiếu nhi năm học 2018  -2019 của Trung ương đoàn cho 01 tập thể và 02 cá nhân, tỉnh đoàn cũng đã trao bằng khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân, Đoàn trường cũng đã quyết định khen thưởng 11 tập thể và 43 cá nhân thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thiếu nhi năm học 2018  -2019.

Nguyễn Hoàn Em