Mở lớp ôn thi và thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tại Trường Đại học Bạc Liêu, thi ngày 12/7/2020