Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Bạc Liêu – Trồng cây lưu niệm tại trường Đại học Bạc Liêu

Chiều ngày 29/06/2020, đồng chí Nguyễn Quang Dương – UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Dương Thành Trung – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Trường Đại học Bạc Liêu.

Đ/c Nguyễn Quang Dương – UVBCH TW Đảng, Bí thư tỉnh Ủy (bên phải) và đ/c Dương Thành Trung – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (giữa) trồng cây Lộc Vừng lưu niệm tại trường Đại học Bạc Liêu

“Trồng cây” và “trồng người” theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ truyền thống văn hóa Việt Nam được giữ gìn và bồi đắp suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Mục tiêu lớn lao của “trồng cây” và “trồng người” chính là để đất nước phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nó không chỉ có ý nghĩa về phát triển kinh tế bền vững đi đôi với nhân thảm thực vật xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu – yêu cầu sống còn với mỗi quốc gia mà còn góp phần bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ trẻ Việt Nam – lực lượng kế cận rường cột của nước nhà ngày một phát triển và trưởng thành, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng.

Đ/c Nguyễn Quang Dương – UVBCH TW Đảng, Bí thư tỉnh Ủy (giữa) và đ/c Dương Thành Trung – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (bên phải) trồng cây Lộc Vừng lưu niệm tại trường Đại học Bạc Liêu

Năm 2020 là năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của trường Đại học Bạc Liêu từ việc xây dựng đề án tái cấu trúc bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực, trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu, mở rộng hợp tác với các trường các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phụng sự vì cộng đồng. Có được những bước phát triển quan trọng như thế là được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu trong suốt thời gian qua. Với hai cây Lộc Vừng vừa được trồng càng được thể hiện rõ hơn tình cảm, niềm tin tưởng từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với trường Đại học Bạc Liêu trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn viên chức, sinh viên và người lao động toàn trường hãy ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Viên chức, sinh viên trường ĐHBL chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Viên chức, sinh viên trường ĐHBL chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Nguyễn Trọng