Tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục

Ngày 26/6/2020, tại Trường Đại học Bạc Liêu, gần 100 cán bộ, giảng viên các nhóm tự đánh giá đã tham dự buổi tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục.  Chương trình được thực hiện với sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP. HCM.

Buổi tập huấn trang bị cho người học những thông tin về chủ trương, chính sách và các yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, hiểu được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng tại cơ sở giáo dục, nắm được tổng quan về bộ tiêu chuẩn, đồng thời các học viên đã được chuyên gia cung cấp, chia sẻ những thông tin mới nhất, các phương pháp và cách tiếp cận, đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng chuẩn đầu ra; Quy trình xây dựng CTĐT, hướng dẫn cách phân tích mức độ đáp ứng mốc chuẩn và các minh chứng tối thiểu của báo cáo tự đánh giá; từ đó đưa ra hướng cải tiến nhằm đảm bảo chất lượng bên trong cũng như chuẩn bị tốt nhất cho công tác đánh giá ngoài vào năm 2021.

Khóa tập huấn lần này còn là cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục trong trường với chuyên gia để cùng học tập thêm kinh nghiệm để thực hiện đạt kết quả tốt trong lĩnh vực này./.

Tin Phòng CTCT-QLSV