Tọa đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Bạc Liêu và Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu

Đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển của tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Chiều ngày 21/7/2020, tại Trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL), đã tổ chức buổi Tọa đàm và Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Bạc Liêu và Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu.

Chủ trì buổi tọa đàm và ký kết là PGS.TS. Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu và ông Phạm Tuấn Tài – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, cùng TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó Hiệu trưởng ĐHBL, lãnh đạo các Bộ phận, Phòng, Ban hai đơn vị.

Trên cơ sở Hội nghị bàn giải pháp hợp tác đào tạo, nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân giữa Trường ĐHBL và Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, hội nghị đã thống nhất thỏa thuận những nội dung sau:

Về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân và sinh viên trong sản xuất nông nghiệp.

– Phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân và sinh viên trong sản xuất và sử dụng sản phẩm nông sản an toàn; vận động cán bộ, hội viên nông dân, các tổ hợp tác, tổ Hội nghề nghiệp ứng dụng nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản và phát triển bền vững;

– Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm giữa nông dân với các nhà khoa học về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất gắn với việc tuyên truyền, thông tin, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của nông dân, giúp nông dân nâng cao nhận thức, cải thiện tư duy, thay đổi phương thức sản xuất, tăng hiệu quả mô hình;

– Phối hợp tổ chức, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho nông dân cũng như sinh viên về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (kỹ thuật trồng trên giá thể, trồng trong nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ IOTs, công nghệ tiên tiến khác cho cây trồng, vật nuôi… ).

Về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

– Triển khai thực nghiệm các mô hình trồng rau, trồng cây trên giá thể trong nhà màng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Tiến đến hình thành các mô hình điểm cho hội viên nông dân và sinh viên học tập và nghiên cứu;

– Triển khai thực nghiệm các mô hình ứng dụng công nghệ aquaponics, công nghệ biofloc trong ương con giống, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất mầm bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thông qua việc ứng dụng công nghệ aquaponics giúp nông dân chủ động kiểm soát môi trường, tiết kiệm nước tưới, không sử dụng phân hóa học, không xả thải ra môi trường, sản phẩm đảm bảo chất lượng, năng suất cao;

– Phối hợp tổ chức sơ, tổng kết, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực nghiệm mô hình sau mỗi đợt, sản phẩm của mô hình là hoàn thiện quy trình kỹ thuật qua quá trình nghiên cứu và chất lượng, năng suất của sản phẩm nông sản thu được. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quảng bá, giới thiệu và từng bước là điểm cung ứng sản phẩm nông sản, cây, con giống an toàn, đáp ứng nhu cầu cho nông dân trong tỉnh;

– Phối hợp xây dựng, triển khai các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển sản xuất nông sản sạch của nông dân trên địa bàn tỉnh;

– Hợp tác nghiên cứu, cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch, các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, các đề án, chương trình phát triển kinh tế của tỉnh.

Qua đó hai bên cùng nhất trí hợp tác bền vững có chiều sâu trên cơ sở các nội dung đã đề ra và thể hiện bước tiến mới trong quan hệ giữa hai đơn vị trên tinh thần phụng sự vì lợi ích của người nông dân./.

Ngọc Mẫn