Trường Đại học Bạc Liêu: Triển khai quyết định Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2020, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức buổi Trao Quyết định phân công viên chức phụ trách quản lý, điều hành đơn vị.

Ông Trần Nhật Bằng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, được sự ủy quyền của Hiệu trưởng thông qua Quyết định bổ nhiệm.

Theo đó, ông Trần Khánh Luân – Phó trưởng Bộ môn Khoa học máy tính Khoa Công nghệ thông tin được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin , thuộc Trường Đại học Bạc Liêu. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Ông Trần Khánh Luân sinh ngày 20/6/1984, trình độ Thạc sĩ Hệ thống thông tin, trung cấp lý luận chính trị. Ông là giảng viên khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Bạc Liêu từ năm 2008, năm 2012 giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Khoa học máy tính cho đến nay.

Tin: P.CTCT-QLSV