Trường Đại học Bạc Liêu: Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021

Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức thành công Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021. Tham dự hội nghị có PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng Nhà trường, TS Võ Hoàng Khiêm – Phó Hiệu trưởng; đ/c Ngô Trúc Phương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Đại học Bạc Liêu, các đồng chí BCH Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường và gần 200 viên chức, người lao động tham dự.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và đề ra kế hoạch năm học 2020 – 2021; báo cáo kết quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm học 2019- 2020 và phát động phong trào thi đua năm học mới 2020-2021.

Theo đó, năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Bạc Liêu đã có nhiều thành tích tiêu biểu: Hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội thảo, rà soát chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng, … và đặc biệt là hình ảnh tiêu biểu trong công tác kết nối cộng đồng, chia sẻ tri thức và phụng sự xã hội.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã triển khai Quyết định của Bộ giáo dục & Đào tạo về việc trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2020 trường Đại học Bạc Liêu có 03 viên chức được nhận kỷ niệm chương; triển khai các quyết định của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Tỉnh Bạc Liêu về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu năm học 2019 – 2020; các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2018-2019, 2019-2020; các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Nhằm góp phần hỗ trợ đồng bào Miền Trung bị bão, lụt năm 2020. Trường Đại học Bạc Liêu đã quyên góp viên chức, người lao động tham dự hội nghị với số tiền 10.478.000 đồng.

Hội nghị đã chứng kiến ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Hiệu trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường Đại học Bạc Liêu năm học 2020 – 2021.

Hội nghị viên chức – người lao động năm học 2020 – 2021 đã lắng nghe tiếp thu và giải trình những ý kiến góp ý của các viên chức. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với những quyết tâm cao cần thực hiện trong năm học 2020 – 2021: (1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua trong VC-NLĐ; đoàn kết, đẩy mạnh dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; (2) Tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, đẩy mạnh truyền thông; hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; tiếp tục mở rộng liên kết đào tạo và đa dạng các loại hình đào tạo; định hướng phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao và sau đại học; (3) Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đăng ký đánh giá ngoài; (4) Phát triển khoa học công nghệ theo hướng tiếp cận sản phẩm đầu ra; phát triển các đề tài, dự án có sản phẩm công bố quốc tế hoặc có ứng dụng gắn với đào tạo và chuyển giao công nghệ; tăng cường công bố quốc tế. (5) Giữ vững hợp tác với các đối tác truyền thống, tìm kiếm các chương trình hoạt động mới theo nhu cầu của các đơn vị, tiếp cận các hợp tác về NCKH cũng như chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên; (6) Tiếp tục triển khai đề án “Cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Trường”, đề án “Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025”; (7) Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu ở các đơn vị trong trường và lãnh đạo nhà trường; (8) Tăng cường ứng dụng 100% công nghệ thông tin trong quản lý, định hướng thực hiện quản trị số và đầu tư đào tạo trực tuyến; (9) Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nâng cao chất lượng giảng dạy; khai thác và quản lý tốt nguồn thu sự nghiệp, xây dựng lộ trình tự chủ tài chính; (10) Kiện toàn Hội đồng trường; chú trọng công tác kiểm tra giám sát, phát huy vai trò của pháp chế trong mọi hoạt động của trường; (11) Tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; kết nối và phục vụ cộng đồng; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn trường.

Tin: P.CTCT-QLSV