Trường đại học Bạc Liêu phối hợp với Trường đại học Vinh mở lớp tập huấn Giáo dục bảo vệ môi trường

Từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2020, Trường Đại học Bạc Liêu đã phối hợp với Trường Đại học Vinh mở lớp “Tập huấn nâng cao nhận thức cho sinh viên sư phạm và giáo viên THPT vùng ven biển về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải nhựa” diễn ra tại Trường Đại học Bạc Liêu.

Trường Đại học Vinh được giao nhiệm vụ chủ trì biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho sinh viên sư phạm và giáo viên THPT vùng ven biển về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải nhựa. Việc biên soạn tài liệu đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ thông qua, được sự chấp thuận của Bộ Giáo và Đào tạo tại Công văn số 4462/BGDĐT-KHCNMT ngày 26/10/2020.

Tham gia hướng dẫn lớp tập huấn lần này, nhóm chuyên gia của Trường Đại học Vinh gồm có: TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng Phòng KH&HTQT, Điều phối viên nhóm E-Group – Trưởng đoàn; TS. Đào Thị Minh Châu, Giảng viên Viện Hóa, Sinh và Môi trường, Trưởng nhóm E-Group – Phó Trưởng đoàn; TS. Hồ Thị Phương, Giảng viên Viện Hóa, Sinh và Môi trường, Thành viên nhóm E-Group, Chủ trì nhiệm vụ tập huấn; TS. Võ Thị Vinh, Giảng viên Viện Sư phạm Xã hội- Thành viên nhóm E-Group; ThS. Phan Thế Hoa, Chuyên viên Phòng KH&HTQT- Thành viên nhóm E-Group; ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga, Chuyên viên Phòng KH&HTQT- Thành viên nhóm E-Group.

Về phía Trường Đại học Bạc Liêu có sự tham gia của TS. Nguyễn Thị Kim Xuân, Đảng ủy viên, Trưởng bộ môn Khoa học cơ bản – Khoa Sư phạm; Đ/c Đặng Thiện Huỳnh – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên; TS. Nguyễn Minh Tân, Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế. Cùng với sự tham gia tích cực của 60 sinh viên chuyên ngành Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Mầm non và Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Tiểu học. Sau ba ngày tập huấn các bạn sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu đã được giới thiệu nhiều nội dung về môi trường, sự biến đổi khí hậu, cách giáo dục bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động sáng tạo giải pháp bảo vệ môi trường, tái chế rác thải nhựa thành những vật dụng trang trí, đồ dùng phục vụ cho việc học tập và giảng dạy,… Qua lớp tập huấn, các bạn sinh viên đã có thêm nhiều kiến thức, nhận thức về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải nhựa. Từ đó, các em không những có được thái độ và hành động đúng đắn góp phần bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tới cộng đồng và đặc biệt là các em học sinh trong tương lai về những thông điệp này.