Hội thảo khoa học “Mô hình hướng tới không phát thải, góp phần cải thiện môi trường nuôi tôm”

Nhằm tạo diễn đàn, kết nối và thúc đẩy các hoạt động liên kết, phối hợp thực hiện và triển khai các hoat động đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học và công nghệ cho mô hình hướng tới không phát thải, góp phần cải thiện môi trường nuôi tôm.   

PGS, TS Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng Trường ĐHBL

Sáng ngày 02/4/2021 tại Trường Đại học Bạc Liêu đã diễn ra Hội thảo “Mô hình hướng tới không phát thải, góp phần cải thiện môi trường nuôi tôm” do Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêu cùng tổ chức.

TS TRÀ VĂN TUNG – Viện Môi trường và Tài nguyên

PGS, TS Hồ Quốc Bằng – Viện Môi trường và Tài nguyên

Cùng tham dự trong buổi Hội thảo là đại diện lãnh đạo các cơ quan/ ngành cấp tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo Viện Môi trường và Tài nguyên; lãnh đạo và giảng viên, nhà khoa học; cùng đại diện của các doanh nghiệp thuỷ sản. Cùng với sự chủ trì của PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Giám đốc văn phòng chương trình Tây nam bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu.

Ông Trình Trung Phi – Tập đoàn Việt-Úc BL

ThS. Trịnh Khánh Ngọc – Sở TNMT BL

Buổi Hội thảo đã xoay quanh các nội dung: giới thiệu mô hình xử lý nước thải ao tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước; tổng quan tình hình xử lý nước thải nuôi tôm ở Bạc Liêu; đề xuất giải pháp, mô hình hướng tới không phát thải, góp phần cải thiện môi trường nuôi tôm. Cùng với các tham luận của báo cáo viên đến từ Viện Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu, Tập đoàn Việt Úc Bạc Liêu, …

PGS, TS. Phạm Thanh Liêm – Trường ĐHCT

Qua một buổi làm việc, Hội thảo đã thể hiện rõ được vai trò kết nội cộng đồng – chia sẻ tri thức, báo cáo đến địa phương, nhà khoa học, người dân Bạc Liêu kết quả nghiên cứu từ đề tài “ Nghiên cứu mô hình sinh thái khép kín nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho ngành chế biến thuỷ sản tại khu vực ĐBSCL” thuộc chương trình tây Nam Bộ do Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQGHCM chủ trì và TS Trà Văn Tung là chủ nhiệm đề tài./.              

                                                                                                                            Tin: Phòng CTCT-QLSV