Hội thảo

NCKH - Hội thảo

Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học Trường ĐH Tây Đô

Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học Trường ĐH Tây Đô
07/09/2022

Hội nghị khoa học toàn quốc "Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"

Hội nghị khoa học toàn quốc "Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"
18/07/2022

Hội thảo Khoa học quốc gia "Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới PTBV: Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp"

Hội thảo Khoa học quốc gia "Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới PTBV: Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp"
14/07/2022

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về UDCNTT trong nông nghiệp khu vực châu á - Thái Bình Dương

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về UDCNTT trong nông nghiệp khu vực châu á - Thái Bình Dương
14/07/2022

477/ĐHĐT-KHCN. V/v viết bài tham luận cho hội thảo "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới chương trình và sách giáo khoa: chính sách và thực tiển"

477/ĐHĐT-KHCN. V/v viết bài tham luận cho hội thảo "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới chương trình và sách giáo khoa: chính sách và thực tiển"
06/04/2022

102/ĐHCN-KHCN. V/v mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia VNICT 2022

102/ĐHCN-KHCN. V/v mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia VNICT 2022
28/03/2022

Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”
14/06/2021

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT" Fair 2021

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT" Fair 2021
28/07/2021

Hội thảo khoa học: Hiện trạng và giải pháp phát triển nguồn lợi thủy sản ở ĐBSCL

Chiều 17/10/2020, Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học “Hiện trạng và giải pháp phát triển nguồn lợi thủy sản ở ĐBSCL”.
17/10/2020

Hội Thảo khoa học: Ứng dụng Prebiotic Lactic để tăng cường khả năng kháng bệnh EMS ở tôm sú và tôm thẻ chân trắng

Sáng 24/10/2020, Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng prebiotic Lactic để tăng cường khả năng kháng bệnh EMS ở tôm sú và tôm thẻ chân trắng”. Tham dự hội thảo có PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, Giám đốc Chương trình Tây Nam Bộ; PGS.
24/10/2020