NCKH - Hoạt động

NCKH - Hoạt động

Tiếp đón đoàn công tác của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bạc Liêu

Tiếp đón đoàn công tác của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bạc Liêu
15/09/2022

Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu họp thông qua chủ trương mở ngành, chuyên ngành mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu và vùng Bán đảo Cà Mau, Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức buổi họp để thông qua chủ trương mở 03 ngành đào tạo Đại học: Luật, Sư phạm Ngữ văn và Giáo dục Tiểu học
24/08/2022

Tọa đàm “Kinh nghiệm viết tóm tắt và phần giới thiệu bài báo khoa học quốc tế”

Tọa đàm “Kinh nghiệm viết tóm tắt và phần giới thiệu bài báo khoa học quốc tế”
01/07/2022

Hội thảo “Phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra”

Hội thảo “Phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra”
20/06/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Thơ Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2000 đến năm 2020 nhìn từ phê bình sinh thái”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Thơ Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2000 đến năm 2020 nhìn từ phê bình sinh thái”
16/06/2022

Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa và sở hữu trí tuệ cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái tại địa phương”

Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa và sở hữu trí tuệ cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái tại địa phương”
15/06/2022

Đại diện trường Đại học Bạc Liêu tham dự Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học Quảng Nam và Hội thảo “Đổi mới giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Đại diện trường Đại học Bạc Liêu tham dự Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học Quảng Nam và Hội thảo “Đổi mới giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
14/06/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác kiểm định chương trình đào tạo tại trường Đại học Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác kiểm định chương trình đào tạo tại trường Đại học Bạc Liêu”
14/06/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng báo cáo đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng báo cáo đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Bạc Liêu”
18/05/2022

Giảng viên trường Đại học Bạc Liêu tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực dành cho giảng viên, viên chức làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên Khởi nghiệp năm 2022

Giảng viên trường Đại học Bạc Liêu tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực dành cho giảng viên, viên chức làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên Khởi nghiệp năm 2022
18/05/2022

Giảng viên trường Đại học Bạc Liêu tham dự lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16

Giảng viên trường Đại học Bạc Liêu tham dự lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16
16/05/2022

Hội đồng trường Đại học Bạc Liêu làm việc với Phòng Quản lý khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Hội đồng trường Đại học Bạc Liêu làm việc với Phòng Quản lý khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
19/04/2022

Cơ hội việc làm và Định hướng khởi nghiệp cho sinh viên trường Đại học Bạc Liêu

Cơ hội việc làm và Định hướng khởi nghiệp cho sinh viên trường Đại học Bạc Liêu
15/04/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra đề thi tự luận”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra đề thi tự luận”
05/04/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên”
01/04/2022