NCKH - Hoạt động

NCKH - Hoạt động

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay”
30/03/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giá trị văn hóa Phật giáo trong an định tinh thần trước bối cảnh đại dịch”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giá trị văn hóa Phật giáo trong an định tinh thần trước bối cảnh đại dịch”
30/03/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) góp phần thu hút vốn đầu tư tỉnh Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) góp phần thu hút vốn đầu tư tỉnh Bạc Liêu”
25/03/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xác định quy trình thực hiện tiêu bản cơ thể học bộ xương Cá sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis)”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xác định quy trình thực hiện tiêu bản cơ thể học bộ xương Cá sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis)”
25/03/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Sưu tầm, lưu giữ các loài tảo (Chaetoceros, Thalassiosira) tại Phòng Tảo giống của Trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Sưu tầm, lưu giữ các loài tảo (Chaetoceros, Thalassiosira) tại Phòng Tảo giống của Trường Đại học Bạc Liêu”
25/03/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học trực tuyến tại trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học trực tuyến tại trường Đại học Bạc Liêu”
25/03/2022

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Tác động trải nghiệm khách hàng đến hiệu quả tài chính của ngân hàng số tại Bạc Liêu”

Thực hiện các Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Sáng ngày 17/03/2022, Tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
17/03/2022

Nghiệm thu dự án cấp cơ sở

Thực hiện các Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Ngày 28/02/2022, Tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức 03 hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện dự án cấp cơ sở.
28/02/2022

Sinh viên Khoa Nông nghiệp với Nghiên cứu khoa học

Trong thời gian qua, Trường Đại học Bạc Liêu luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đào tạo, tạo môi trường kết nối doanh nghiệp, phát triển phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm,... Từ đó, tạo điều kiện giúp sinh viên có điều kiện tốt nhất trong nghiên cứu khoa học để vận dụng kiến thức được học vào mô hình thực tế.
30/06/2021

Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Bạc Liêu

Thực hiện các nội dung trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu, vào lúc 8h00 ngày 18/6/2020, Đoàn công tác của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Bạc Liêu.
18/06/2020