NCKH - Hoạt động

NCKH - Hoạt động

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Giáo dục tiểu học

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Giáo dục tiểu học
16/03/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.”
14/03/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng các gói dịch vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng các gói dịch vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu”
09/03/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng trang thông tin và quản lý Tạp chí khoa học Trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng trang thông tin và quản lý Tạp chí khoa học Trường Đại học Bạc Liêu”
06/03/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng phần mềm quản lý kết quả nghiên cứu khoa học trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng phần mềm quản lý kết quả nghiên cứu khoa học trường Đại học Bạc Liêu”
03/03/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng Hệ thống quản trị mạng bằng Hệ điều hành Windows Server cho các phòng máy vi tính thực hành của trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng Hệ thống quản trị mạng bằng Hệ điều hành Windows Server cho các phòng máy vi tính thực hành của trường Đại học Bạc Liêu”
02/03/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng hệ thống quản lý đề tài, sáng kiến, giáo trình và lý lịch khoa học tại trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng hệ thống quản lý đề tài, sáng kiến, giáo trình và lý lịch khoa học tại trường Đại học Bạc Liêu”
02/03/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: "Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên"

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: "Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên"
23/02/2023

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023
06/02/2023

Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu họp thông qua chủ trương mở 06 ngành, chuyên ngành mới

Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu họp thông qua chủ trương mở 06 ngành, chuyên ngành mới
12/01/2023

Hội nghị Tổ công đoàn Phòng QLKH-HTQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội nghị Tổ công đoàn Phòng QLKH-HTQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
30/12/2022

Hoạt động trải nghiệm thực tế cho sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu tại Công ty Mobifone Bạc Liêu

Hoạt động trải nghiệm thực tế cho sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu tại Công ty Mobifone Bạc Liêu
20/12/2022

Đội tuyển “Đất 9 Rồng” đạt giải Triển vọng - Vòng chung kết cuộc thi toàn quốc “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022”

Đội tuyển “Đất 9 Rồng” đạt giải Triển vọng - Vòng chung kết cuộc thi toàn quốc “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022”
02/12/2022

Đội tuyển Logistics của trường Đại học Bạc Liêu khởi động cho vòng chung kết cuộc thi toàn quốc “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022”

Đội tuyển Logistics của trường Đại học Bạc Liêu khởi động cho vòng chung kết cuộc thi toàn quốc “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022”
02/11/2022

Giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn

Giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn
31/10/2022