NCKH - Hoạt động

NCKH - Hoạt động

Nghiệm thu dự án cấp cơ sở

Thực hiện các Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Ngày 28/02/2022, Tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức 03 hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện dự án cấp cơ sở.
28/02/2022

Sinh viên Khoa Nông nghiệp với Nghiên cứu khoa học

Trong thời gian qua, Trường Đại học Bạc Liêu luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đào tạo, tạo môi trường kết nối doanh nghiệp, phát triển phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm,... Từ đó, tạo điều kiện giúp sinh viên có điều kiện tốt nhất trong nghiên cứu khoa học để vận dụng kiến thức được học vào mô hình thực tế.
30/06/2021

Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Bạc Liêu

Thực hiện các nội dung trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu, vào lúc 8h00 ngày 18/6/2020, Đoàn công tác của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Bạc Liêu.
18/06/2020