Tin tức được đăng trên trang chủ của trường

Hội nghị triển khai Quyết định hết thời gian biệt phái đối với PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

Chiều ngày 15/02/2022, Tại Hội trường Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu. UBND Tỉnh đã triển khai Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bạc Liêu về việc kết thúc thời gian biệt phái và cho thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu
16/02/2022

Trường Đại học Bạc Liêu triển khai các quyết định điều động viên chức và phân công phụ trách

Sáng ngày 10/02/2022, Tại phòng họp giao ban – Trung tâm Thông tin Thư viện. Trường Đại học Bạc Liêu đã triển khai các quyết định của Hiệu Trưởng về công tác điều động viên chức và phân công viên chức phụ trách
10/02/2022

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021 - 2022

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021 - 2022
11/02/2022

Thông báo về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ căn tin cơ sở 2 tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022-2024

Thông báo về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ căn tin cơ sở 2 tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022-2024
09/02/2022

Thông báo Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ căn tin cơ sở 1 tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022-2024

Thông báo Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ căn tin cơ sở 1 tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022-2024
09/02/2022

Giảng viên khoa sư phạm, trường đại học bạc liêu đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI năm 2020-2021

Giảng viên khoa sư phạm, trường đại học bạc liêu đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVInăm 2020-2021
24/01/2022

Doanh nghiệp đặt hàng đào tạo 100 cử nhân ngành Bảo vệ thực vật

Doanh nghiệp đặt hàng đào tạo 100 cử nhân ngành Bảo vệ thực vật
21/01/2022

Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021 – 2026
20/01/2022

Trường Đại học Bạc Liêu phát bằng Tốt nghiệp năm 2021

Trường Đại học Bạc Liêu phát bằng Tốt nghiệp năm 2021
05/01/2022

Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cải tiến giáo dục giai đoạn 2019-2021

Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cải tiến giáo dục giai đoạn 2019-2021
04/01/2022

Trường Đại học Bạc Liêu: Hội nghị đối thoại sinh viên với lãnh đạo Nhà trường

Trường Đại học Bạc Liêu: Hội nghị đối thoại sinh viên với lãnh đạo Nhà trường
30/12/2021

Hội nghị triển khai Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý

Sáng ngày 29/12/2021, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc điều động, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý.
29/12/2021

Hội nghị Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu lần thứ II

Chiều 29/12/2021, Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
29/12/2021

Trường Đại học Bạc Liêu: Sơ kết công tác đào tạo trực tuyến

Sáng ngày 23/12/2021 Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạo trực tuyến, nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác đào tạo trực tuyến năm học 2020 – 2021 và đề ra những giải pháp khắc phục hướng đến chất lượng giáo dục phù hợp với bối cảnh xã hội hiện tại và xu hướng phát triển chung của tương lai.
23/12/2021

Trường Đại học Bạc Liêu: Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 14/12/2021, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm học 2021-2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Cố vấn học tập (CVHT), kịp thời nắm bắt thông tin, trao đổi, góp ý các quy định, quy trình liên quan đến công tác cố vấn học tập; đồng thời phổ biến các nội dung liên quan đến công tác CVHT trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
14/12/2021