Đảng ủy

 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

– Số CB trực thuộc: 09 chi bộ
– Tổng số Đảng viên: 119 đảng viên(trong đó: 104 chính thức, 15 dự bị), có 50 đảng viên nữ
– BCH Đảng bộ: 13 Đồng chí
– Phụ trách văn phòng Đảng ủy: Đ/c Tiền Hải Lý – ĐT: 0908 281 287; Email: lytienhai@gmail.com

I/ Ban chấp hành Đảng uỷ:

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

01

Bí thư Đảng ủy

02

Võ Hoàng Khiêm

Tiến sĩ

Phó bí thư Đảng ủy – CN UBKT

P.Hiệu trưởng

03

Trần Mạnh Hùng

Tiến sĩ

Ủy viên BTV Đảng ủy

P.Hiệu trưởng

04

Tiền Hải Lý

Tiến sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng Khoa Nông nghiệp

05

Nguyễn Trường Sơn

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó phòng Hành chính Quản trị

06

Nguyễn Hữu Tâm

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng phòng Đào tạo

07

Vũ Hoài Nam

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Trưởng phòng thanh tra pháp chế

08

Huỳnh Liêu Quảng

Cử nhân

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó trưởng bộ môn GDTC

09

Trần Nhật Bằng

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Phó trưởng khoa Kinh tế

10

Nguyễn Văn Trọng

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

Bí thư Đoàn trường

11 Ngô Đức Lưu Tiến sĩ Ủy viên BCH Đảng ủy Trưởng khoa CNTT
12 Nguyễn Thị Kim Xuân Tiến sĩ Ủy viên BCH Đảng ủy Trưởng bộ môn KHTN (khoa SP)
13 Trần Tấn Đạt Thạc sĩ Ủy viên BCH Đảng ủy Trưởng Bộ môn LLCT
II/ Ủy ban kiểm tra Đảng:
STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

01

Võ Hoàng Khiêm

Tiến sĩ

Phó BT – CN UBKT

P.Hiệu trưởng

02

Vũ Hoài Nam

Cử nhân

Phó CNUBKT

Trưởng phòng

03

Tiền Hải Lý

Tiến sĩ

Ủy viên

Trưởng khoa

04

Ngô Trúc Phương

Thạc sĩ

Ủy viên

Tổ trưởng tổ bộ môn

III/ Các chi bộ trực thuộc (Đang cập nhật)

STT

Tên Chi bộ

Chi Ủy

Họ và tên

Chức vụ

1

Phòng Đào tạo Nguyễn Hữu Tâm Bí thư
Lý Ngọc Bích Vân Phó Bí thư
Huỳnh Kim Quy Chi ủy viên

2

Khối Văn phòng Nguyễn Trường Sơn Bí thư
Trương Quốc Thắng P.Bí thư
Phạm Ánh Sương Chi ủy viên

3

Khoa Sư phạm Nguyễn Thị Kim Xuân Bí thư
Ngô Trúc Phương Phó Bí thư
Hứa Bích Thủy Chi ủy viên
Phạm Xuân Lâm Chi ủy viên
Nguyễn Thị Ánh Đào Chi ủy viên
4 Phòng CTCT – QLSV Tiêu Quỳnh Mai
Bí thư
5 Khoa Công nghệ thông tin Ngô Đức Lưu Bí thư
Nguyễn Văn Trọng Phó Bí thư
Trần Thị Ngọc Thảo Chi uỷ viên

6

Khoa Nông nghiệp Tiền Hải Lý Bí thư
Nguyễn Thị Kiều Phó Bí thư
Lê Hoàng Vũ Chi ủy viên

7

Bộ môn Lý luận chính trị Trần Tấn Đạt Bí thư
8 Phòng QLKH & HTQT Vũ Hoài Nam Bí thư
Trần Thanh Dũng P. Bí thư
Đặng Thiện Huỳnh Chi ủy viên

9

Khoa Kinh tế Trần Nhật Bằng Bí thư