Đảng ủy

 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

– Số CB trực thuộc: 09 chi bộ
– Tổng số Đảng viên: 119 đảng viên(trong đó: 104 chính thức, 15 dự bị), có 50 đảng viên nữ
– BCH Đảng bộ: 13 Đồng chí
– Phụ trách văn phòng Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Văn Trọng – Email: nvtrong@blu.edu.vn

I/ Ban chấp hành Đảng uỷ:

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

01

Từ Diệp Công Thành

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

02

Võ Hoàng Khiêm

Tiến sĩ

Phó bí thư Đảng ủy – CN UBKT

P.Hiệu trưởng

03

Dương Việt Hằng

Tiến sĩ

Phó bí thư Đảng ủy

Phụ trách khoa Sư phạm

04

Trần Nhật Bằng

Thạc sĩ

Ủy viên BTV Đảng ủy

Trưởng Phòng TC-HC

05

Ngô Đức Lưu

Tiến sĩ

Ủy viên BTV Đảng ủy

Trưởng Khoa CNTT

06

Nguyễn Thị Kim Xuân

Tiến sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

07

Ngô Trúc Phương

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

08

Tiền Hải Lý

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

09

Bùi Mạnh Quân

Tiến sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

10

Nguyễn Hữu Tâm

Thạc sĩ

Ủy viên BCH Đảng ủy

11 Tô Vĩnh Sơn Tiến sĩ Ủy viên BCH Đảng ủy
12 Phạm Ánh Sương Tiến sĩ Ủy viên BCH Đảng ủy
13 Trần Tấn Đạt Thạc sĩ Ủy viên BCH Đảng ủy
14 Nguyễn Văn Trọng Thạc sĩ Ủy viên BCH Đảng ủy
15 Đặng Thiện Huỳnh Cử nhân Ủy viên BCH Đảng ủy
II/ Ủy ban kiểm tra Đảng:
STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

01

Võ Hoàng Khiêm

Tiến sĩ

Phó BT – CN UBKT

02

Trần Nhật Bằng

Thạc sĩ

Phó CN UBKT

02

Vũ Hoài Nam

Cử nhân

Ủy viên

03

Bùi Mạnh Quân

Tiến sĩ

Ủy viên

04

Ngô Trúc Phương

Thạc sĩ

Ủy viên

III/ Các chi bộ trực thuộc (Đang cập nhật)

STT

Tên Chi bộ

Chi Ủy

Họ và tên

Chức vụ

1

Phòng Đào tạo Nguyễn Hữu Tâm Bí thư
Lý Ngọc Bích Vân Phó Bí thư
Lê Hồng Kha Chi ủy viên

2

Khối Văn phòng Trần Nhật Bằng Bí thư
Phạm Ánh Sương P.Bí thư
Đặng Thiện Huỳnh Chi ủy viên

3

Khoa Sư phạm Bí thư
Phó Bí thư
Chi ủy viên
Chi ủy viên
Chi ủy viên
4 Phòng CTCT – QLSV Tiêu Quỳnh Mai
Bí thư
5 Khoa Công nghệ thông tin Ngô Đức Lưu Bí thư
Lê Quốc Bảo Phó Bí thư
Tô Khánh Toàn Chi uỷ viên

6

Khoa Nông nghiệp Tiền Hải Lý Bí thư
Nguyễn Thị Kiều Phó Bí thư
Mai Thị Ngọc Hương Chi ủy viên

7

Bộ môn Lý luận chính trị Trần Tấn Đạt Bí thư
8 Phòng QLKH & HTQT Bùi Mạnh Quân Bí thư
Đào Thị Thu P. Bí thư
Chi ủy viên

9

 

Khoa Kinh tế

Tô Vĩnh Sơn Bí thư
Trịnh Hữu Lực Bí thư