ĐBCL - Hội đồng ĐBCL các đơn vị

Hội đồng ĐBCL các đơn vị

STT

TỔ ĐBCL

THÀNH VIÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Tổ chức – Hành chính

Trần Nhật Bằng

Trưởng phòng

Tổ trưởng

Đặng Thiện Huỳnh

Chuyên viên

 

Trương Quốc Thắng

Chuyên viên

 

2

Đào tạo

Lý Ngọc Bích Vân

Phó Trưởng phòng

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Huyền Anh

Chuyên viên

 

3

Kế hoạch – Tài chính

Phạm Ánh Sương

Phụ trách

Tổ trưởng

Quách Ngọc Phương

Chuyên viên

 

Mai Diễm Hương

Chuyên viên

 

4

Quản lý khoa học & Hợp tác Quốc tế

Phạm Đình Trí

Phó Trưởng phòng

Tổ trưởng

Nguyễn Minh Tân

Chuyên viên

 

Trương Thị Xuân

Chuyên viên

 

5

Công tác Chính trị & Quản lý sinh viên

Tiêu Quỳnh Mai

Phó Trưởng phòng

Tổ trưởng

Lưu Thị Ánh Hồng

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

 

6

Thanh tra Pháp chế

Vũ Hoài Nam

Trưởng phòng

Tổ trưởng

Lương Hồng Á

Chuyên viên

 

Trần Thanh Tùng

Chuyên viên

 

7

Khoa Sư phạm

Hứa Bích Thủy

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng

Nguyễn Phước Hoàng

Trưởng BM MN-TH

 

Phạm Thị Lương

P. Trưởng BM VN học

 

Nguyễn Thị Kim Xuân

Trưởng BM KH Cơ bản

 

Nguyễn Trúc An

P. Trưởng BM NN

 

8

Khoa Kinh tế

Trịnh Hữu Lực

Phó trưởng khoa

Tổ trưởng

Lê Thanh Tùng

Trưởng BM QTKD

 

Quách Thị Hải Yến

Phó trưởng BM TCNH

 

9

Khoa Nông nghiệp

Tiền Hải Lý

Trưởng khoa

Tổ trưởng

Trần Thị Bé

Trưởng BM Thủy sản

 

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng BM KHCT&PTNT

 

10

Khoa Công nghệ Thông tin

Ngô Đức Lưu

Trưởng khoa

Tổ trưởng

Huỳnh Huy Tuấn

Trưởng BM KHMT

 

Trương Xuân Hạnh

Trưởng BM HTTT

 

11

Bộ môn Lý luận Chính trị

Trần Tấn Đạt

Trưởng Bộ môn

Tổ trưởng

Diệp Kiều Trang

Chuyên viên

 

Nguyễn Hà Minh

Chuyên viên

 

12

Bộ môn Giáo dục thể chất

Trần Thanh Dũng

Phó Trưởng BM

Tổ trưởng

Huỳnh Liêu Quảng

Phó Trưởng BM

 

Nguyễn Vinh Quang

Giảng viên

 

13

Trung tâm Thông tin Thư viện

Huỳnh Kim Quy

Giám đốc

Tổ trưởng

Ngô Đức Linh

Chuyên viên

 

Nguyễn Việt Thắng

Chuyên viên

 

14

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Phan Anh Hùng

Phó Giám đốc

Tổ trưởng

Tiêu Hồng Cẩm

Chuyên viên

 

15

Công đoàn

Ngô Trúc Phương

Chủ tịch

Tổ trưởng

Đào Thị Thu

Phó Chủ tịch

 

Đặng Kim Huyền

Công đoàn viên

 

16

 

 

Đoàn Thanh niên

Nguyễn Văn Trọng

Bí thư

Tổ trưởng

Nguyễn Hoàn Em

Uỷ viên