ĐBCL - Hội đồng ĐBCL các đơn vị

Hội đồng ĐBCL các đơn vị

TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI CÁC ĐƠN VỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-ĐHBL ngày 06/02/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Bạc Liêu)

 

STT

TỔ ĐBCL

THÀNH VIÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Tổ chức – Hành chính

Trần Nhật Bằng

Trưởng phòng

Tổ trưởng

Trương Quốc Thắng

Phó Trưởng phòng

 

Đặng Thiện Huỳnh

Chuyên viên

 

2

Đào tạo

Lý Ngọc Bích Vân

Phó Trưởng phòng

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Huyền Anh

Chuyên viên

 
Nguyễn Phước Hưng Chuyên viên  
Trần Thị Tường Vi Chuyên viên  
Dương Văn Trọng Chuyên viên

Thư ký

3

Kế hoạch – Tài chính

Phạm Ánh Sương

Phụ trách

Tổ trưởng

Quách Ngọc Phương

Chuyên viên

 

Mai Diễm Hương

Chuyên viên

 
Lâm Thị Mỹ Hoa Chuyên viên

 

4

Quản lý khoa học & Hợp tác Quốc tế

Trương Thu Trang

Phó Trưởng phòng

Tổ trưởng

Nguyễn Anh Thúy

Chuyên viên

 

Phạm Trần Thùy Linh

Chuyên viên

 

5

Công tác Chính trị & Quản lý sinh viên

Tiêu Quỳnh Mai

Phó Trưởng phòng

Tổ trưởng

Liêu Văn Hiền

Chuyên viên

 

Nguyễn Việt Thắng

Chuyên viên

 

6

Thanh tra Pháp chế

Lương Hồng Á

PhóTrưởng phòng

Tổ trưởng

Vưu Nguyễn Thanh Tuyền

Chuyên viên

 

7

Khoa Sư phạm

Nguyễn Thị Kim Xuân

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng

Diệp Thị Hồng Phước Giảng viên  

Nguyễn Phước Hoàng

Trưởng BM MN-TH

 

Phạm Thị Lương

P. Trưởng BM VN học

 

Ngô Trúc Phương

Trưởng BM KH Cơ bản

 

Nguyễn Ái Hoàng Châu

Trưởng BM NN

 
Nguyễn Thị Minh Trang Phó Trưởng BM MN-TH

 

8

Khoa Kinh tế

Trịnh Hữu Lực

Phó trưởng khoa

Tổ trưởng

Tăng Thành Phước

Trưởng BM KT-KT

 

Quách Thị Hải Yến

Phó trưởng BM TCNH

 
Nguyễn Lê Lý Trưởng BM KTCS - Luật  
Nguyễn Thúy Anh Phó Trưởng BM QTKD

 

9

Khoa Nông nghiệp

Nguyễn Thị Kiều

Trưởng khoa

Tổ trưởng

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Trưởng khoa

 

Mai Thi Ngọc Hương Giảng viên

 

10

Khoa Công nghệ Thông tin

Trần Khánh Luân

Phó Trưởng khoa

Tổ trưởng

Huỳnh Huy Tuấn

Trưởng BM HTTT

 

Huỳnh Thị Mỹ Trâm

Giảng viên

 

11

Bộ môn Lý luận Chính trị

Diệp Kiều Trang

Phụ trách BM

Tổ trưởng

Sơn Thanh Thoảng

Chuyên viên

 

Trần Tam Phương

Chuyên viên

 

12

Bộ môn Giáo dục thể chất

Đào Thị Thu

Phụ trách BM

Tổ trưởng

Lâm Hoàng Mai

Giảng viên

 

Nguyễn Vinh Quang

Giảng viên

 

13

Trung tâm Thông tin Thư viện

Nguyễn Văn Trọng

Phó Giám đốc

Tổ trưởng

Lê Hồng Kha

Phó Giám đốc

 

Võ Ái Thơ

Chuyên viên

 

14

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Lê Quốc Bảo

Phó Giám đốc

Tổ trưởng

Tiêu Hồng Cẩm

Chuyên viên

 

15

Công đoàn

Ngô Trúc Phương

Chủ tịch

Tổ trưởng

Hứa Thị Cẩm Tú

UV BCH

 

Võ Ái Thơ UV BCH

 

16

 

 

Đoàn Thanh niên

Nguyễn Hoàn Em

Phó Bí thư

Tổ trưởng

Võ Thị Ngọc Huyền Giảng viên  

Mai Hòa An

Giảng viên