LỊCH THI

– Do Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu dời lịch học GDQP của sinh viên khóa 13 nên Trường Đại học Bạc Liêu điều chỉnh lịch thi thành 2 đợt. Lịch điều chỉnh gồm đợt 1 từ ngày 11/02 đến ngày 15/02/2020 và đợt 2 từ ngày 03/03 đến ngày 06/03/2020

thi ngay 11.02 - 15.02.2020

 

thi ngay 03.03 - 06.03.2020

 

– Thi ngày 15/02/2020

thi ngay 15.02.2020

 

– Thi ngày 19/01/2020

thi ngay 19.01.2020

 

Kế hoạch thi học phần năm học 2019 – 2020