NCKH-Giới thiệu

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Department of Research Affairs and International Relations

Địa chỉ  Cơ sở 1, số 178, đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Email: qlkh@blu.edu.vn

Điện thoại: 02913.500999