Ban giám hiệu

PGS,TS. Từ Diệp Công Thành
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email: tdcthanh@blu.edu.vn
Điện thoại: 0907 00 79 81
Điện thoại cơ quan: 02913 822 653
TS. Võ Hoàng Khiêm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Email: vhkhiem@blu.edu.vn
Điện thoại: 0913 89 27 72
Điện thoại cơ quan: 02912.211304