Giới thiệu

Trường Đại học Bạc Liêu là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực được thành lập ngày 24/11/2006 theo Quyết định số 1558/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chức năng, nhiệm vụ

– Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho Tỉnh Bạc Liêu và vùng Bán đảo Cà Mau.

– Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng Bán đảo Cà Mau và Đồng bằng sông Cửu Long.

Hệ giá trị cốt lõi

​​​​​​​Coi trọng Chất lượng

Thúc đẩy Hợp tác

Bộ máy nhà trường

4 Khoa, 2 Bộ môn, 6 Phòng chức năng, 1 Tổ, 2 Trung tâm, 1 Tạp chí thông tin khoa học giáo dục và 1 Cơ sở thực hành  mầm non.

Đội ngũ

Tính đến tháng 12/2018, Nhà trường có 268 công chức, viên chức, người lao động; trong đó biên chế: 219 người, hợp đồng: 49 người; Giảng viên có trình độ Tiến sĩ: 17 GV, Thạc sĩ:140 GV, 40 giảng viên đang học cao học, nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước.

Đào tạo

Hiện nay, trường có 15 ngành đào tạo trình độ đại học, 9 ngành đào tạo trình độ cao đẳng; Ngoài ra, trường còn liên kết với nhiều Viện, Trường Đại học có uy tín để đào tạo trình độ thạc sĩ; đã có trên 4000 học viên, sinh viên sau đại học, đại học, cao đẳng tốt nghiệp bổ sung nguồn nhân lực có trình độ cao, đặc biệt đào tạo đội ngũ giáo viên từ bậc học Mầm non đến Trung học phổ thông cho tỉnh Bạc Liêu và Bán đảo Cà Mau.

Năm học  2018 – 2019 trường đang có trên  3.500 học viên, sinh viên đang theo học.

Thành tích đã đạt được

Huân chương

– Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011.

– Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017.

Cờ thi đua, bằng khen

– Cờ thi đua của UBND tỉnh Bạc Liêu về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm liền.

– Bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học: 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017.

Sau 12 năm thành lập, Trường Đại học Bạc Liêu đã phát triển ổn định tạo tiền đề thực hiện tự chủ, trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa hoc và chuyển giao công nghệ  của khu vực Bán đảo Cà Mau và vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.