Thứ 4, 08/02/2023

Đảng bộ Trường đại học Bạc Liêu kết nối điểm cầu Hội nghị Toàn Quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khoá XIII

07/12/2022

Hai ngày 05/12 và 06/12 năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu trên cả nước, với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Trong thời gian 2 ngày, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tại điểm cầu Trường Đại học Bạc Liêu, đồng chí Trần Nhật Bằng – UVBTV chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và 221 đảng viên, viên chức tham dự.

Hội nghị là dịp để đảng viên, viên chức nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

Tin và ảnh TT Thông tin Thư viện

 

02913822653
mail@blu.edu.vn