Thứ 5, 08/12/2022

Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Tỉnh ủy Bạc Liêu (Khóa XVI)

04/11/2022

Sáng 03/11/2022, Tại Giảng đường A, gần 200 đảng viên, viên chức Trường Đại học Bạc Liêu tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Tỉnh ủy Bạc Liêu (Khóa XVI) bằng hình thức kết nối điểm cầu trực tuyến.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Trường Đại học Bạc Liêu có đồng chí Võ Hoàng Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy chi bộ, đảng viên và viên chức toàn trường.

Các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên triển khai các chuyên đề như:

  1. Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI) “về giảm nghèo bền vững đến năm 2025”
  2. Chương trình số 39-CTr/TU ngày 12/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
  3. Kết luận số 137-KL/TU ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI) “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tin và ảnh: Trung tâm Thông tin Thư viện

02913822653
mail@blu.edu.vn