Thứ 2, 27/06/2022

Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu – Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Bạc Liêu

31/05/2022

Sáng 30/5/2022, Tại Hội Trường cơ sở 2 Đảng ủy trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đ/c Ngô Đức Lưu – Bí thư Đảng ủy; đ/c Võ Hoàng Khiệm – UVBCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy; đ/c Dương Việt Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí cấp ủy chi bộ và toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Bạc Liêu.

Đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị với mục tiêu tổ chức cho đảng viên, viên chức và người lao động toàn trường Đại học Bạc Liêu nghiên cứu, học tập và được tuyên truyền các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XVI và các văn bản của Trung ương. Cụ thể các nội dung sau:

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/2/2022 của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

- Kết luận số 13-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kế hoạch số 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

- Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Đ/c Võ Hoàng Khiêm - UVBCH Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo các chuyên đề

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy Bạc Liêu đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tin và ảnh: Ngọc Mẫn

02913822653
mail@blu.edu.vn