Thứ 5, 02/12/2021

Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

25/05/2021

Tham dự Hội nghị có đồng chí Từ Diệp Công Thành – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Bạc Liêu; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng với cấp ủy chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Hoàng Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng. Theo đó, Đảng ủy luôn quan tâm đến việc phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, viên chức. Hàng năm chỉ đạo chính quyền và các chi bộ trực thuộc triển khai cho đảng viên, viên chức nghiêm túc thực hiện cam kết. Kết quả, 9/9 Chi bộ triển khai kế hoạch thực hiện, có 100% đảng viên, viên chức đăng ký thực hiện hàng năm. Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thê và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khỏa XII, gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý hằng năm. Kết quả thực hiện việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân (nếu có) về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kết quả sửa chữa, khắc phục sau gợi ý kiểm  điểm: Hàng năm, có 100% đảng viên được  kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng, trong đó có đưa nội dung phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; 9/9  chi bộ được xếp loại chất lượng từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  Không có cá nhân, tập thể nào  được gợi ý kiểm điểm. Trong giai đoạn 2016-2021 UBKT Đảng ủy  thực hiện kiểm tra 02 chi bộ trực thuộc, giám sát  100% các đồng chí đảng viên và cấp ủy các cấp.

Các đại biểu tham dự đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chi bộ, các đơn vị thuộc trường và tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, các bản cam kết thực hiện Nghị quyết. Đồng thời cũng thảo luận đưa ra những giải pháp thiết thực trong thời gian tới để đẩy mạnh mạnh thực hiện như:

(1) Xem xét xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII năm 2021 phù hợp với yêu cầu, đặc điểm tình hình mới.

(2) Chỉ đạo UBKT Đảng ủy thực hiện tốt các kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, hàng quý. Trong đó chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, đảng viên và chi bộ đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua đó, tuyên dương những cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết và kịp thời tuyên truyền, giáo dục những cá nhân khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng, “tự diễn biên”, “tự chuyến hóa” nếu có.

(3) Chỉ đạo Ban giám hiệu chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ thời cơ, thấy rõ nguy cơ và thách thức của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới để luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua những khó khăn, thúc đẩy phát triển công cuộc đổi mới và hội nhập.

Tin và ảnh: Nguyễn Trọng

 

02913822653
mail@blu.edu.vn