Thứ 7, 21/05/2022

Đoàn công tác Đảng ủy Khối thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu.

18/03/2021

Thực hiện Quyết định số 75-QĐ/ĐUK ngày 28/10/2020 Của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chiều ngày 27/11/2020 Đoàn công tác do đồng chí Lâm Việt Quân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra đối với Đảng ủy, Ủy Ban Kiểm tra Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu.

Đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Lâm Việt Quân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, trưởng đoàn; đ/c Dương Quốc Nhẫn – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó trưởng đoàn; đ/c Lê Ánh Tuyết – UVBTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; đ/c Huỳnh Hoàng Nam – UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối. Tiếp đoàn có đồng chí Võ Hoàng Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Việt Quân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã nêu phương pháp thực hiện kiểm tra, các quy định về báo cáo nội dung, phát biểu thảo luận và thời gian làm việc. Đồng chí yêu cầu các đồng chí tham dự phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, sẽ thảo luận, tìm phương án tháo gỡ để giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy được tốt hơn.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu, đồng chí Võ Hoàng Khiêm đã báo cáo tóm tắt những nội dung theo đề cương kiểm tra của Đảng ủy Khối; các thành viên trong đoàn công tác và Đảng ủy trường đã thảo luận làm rõ các nội dung liên quan đến công tác: xây dựng các văn bản quy chế, chương trình, phân công nhiệm vụ của Đảng ủy, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy; Việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW và Chỉ thị số 06-CT/TU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Sau hơn 2 giờ làm việc, đồng chí Lâm Việt Quân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá cao những mặt đạt được trong công tác của Đảng ủy trường Đại học Bạc Liêu trong thời gian qua: Về báo cáo có đầu tư, nghiên cứu xây dựng theo đúng đề cương và đạt kết quả tốt; về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đảng viên và quần chúng trong đơn vị; về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hàng năm, hàng tháng; Về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo hướng dẫn; Về xây dựng các văn bản sau đại hội đã thực hiện kịp thời, các chương trình có giao trách nhiệm rõ ràng, dễ theo dõi.

Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối, trưởng đoàn kiểm tra giám sát cũng đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai việc quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quý; Các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và Đảng viên cần tăng cường hơn nữa công tác nêu gương theo quy định; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt và trong phân tích chất lượng đảng viên cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm; thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền, đoàn thể; cần tạo điều kiện bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đoàn thể; Cần sơ kết thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị theo quy định từ đó kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

02913822653
mail@blu.edu.vn